Strona główna

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu w obecnej strukturze i formie funkcjonuje od 1 stycznia 2014 r. Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu jest jednostką budżetową gminy - miasto Grudziądz - miasta na prawach powiatu.

Siedzibą Domu jest miasto Grudziądz 86-300, ul. Parkowa 12

Dom prowadzi działalność w obiektach:

 1. przy u. Parkowej 12
 2. przy ul. Armii Krajowej 39
 3. przy ul. Nadgórnej 30/32
 4. przy ul. Dywizjonu 303 Nr 4

 Działalność Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu jest skierowana do:

 1. osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych,
 2. mieszkańców Grudziądza, którzy ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu jest przeznaczony dla:

 1. 216 osób przewlekle psychicznie chorych (obiekt przy ul. Parkowej 12 - dla 170 osób i obiekt przy ul. Armii Krajowej 39 - dla 46 osób),
 2. 137 osób przewlekle somatycznie chorych (obiekt przy ul. Nadgórnej 30/32),
 3. 75 osób w podeszłym wieku (obiekt przy ul. Dywizjonu 303 Nr 4).

Dom przeznaczony jest również dla osób przebywających w mieszkaniach chronionych (obiekt przy ul. Dywizjonu 303 Nr 4).

Przedmiotem działalności Domu jest:

 1. świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązujących standardów w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób przebywających w domach pomocy społecznej,
 2. przygotowanie osób przebywających w mieszkaniach chronionych do prowadzenia samodzielnego życia, zastępowanie pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

MISJA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 1. Działalność naszą kierujemy do osób, które ze względu na stan zdrowia i warunki społeczne decydują się na zamieszkanie w naszym Domu.
 2. Mieszkańcom naszym zapewniamy:
  • poszanowanie godności osobistej,
  • poczucia bycia osobą ważną i potrzebną,
  • poczucia niezależności,
  • poczucia intymności,
  • poczucia bezpieczeństwa.
 3. Współpracujemy z mieszkańcami traktując ich indywidualnie i podmiotowo, dając możliwość do współdecydowania, szczególnie w zakresie funkcjonowania Domu.
 4. Świadczymy wysoki poziom usług, tworzymy miłą i ciepłą atmosferę, poprzez zatrudnienia wyspecjalizowanej kadry.
 5. Zapewniamy usługi:
  • bytowe,
  • opiekuńcze,
  • wspomagające,
  • w zakresie potrzeb zdrowotnych,
  • rehabilitacyjne,
  • terapii zajęciowej,
  • kulturalno - oświatowe,
  • pralnicze
 6. Zapewniamy całodobowe wyżywienie w ruchomym czasie spożycia posiłków z uwzględnieniem diet.
 7. Gwarantujemy tolerancję wyznaniową i poglądową.
 8. Integrujemy się ze środowiskiem lokalnym.
 9. W Domu zamieszkują osoby niepełnosprawne fizycznie i przewlekle psychicznie chore.

 

 

Poprawiono: poniedziałek, 13, październik 2014 07:27

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.