Ogłoszenie

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu                  Grudziądz, dnia 11 grudnia 2017 roku

ul. Parkowa 12

86-300 Grudziądz

 

KD.1110.6.2017

 

Ogłoszenie Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu

dotyczące postępowania konkursowego na wolne stanowisko pracownicze

 

Komisja konkursowa w składzie:

1. Justyna Wachowiak - Socha – Przewodniczący Komisji

2. Barbara Karaszewska - Kukawka – Członek Komisji

3. Janina Czapska – Członek Komisji

informuje, iż w dniu 8 grudnia 2017 roku w związku z ogłoszonym konkursem na wolne stanowisko pracownicze – referent w dziale  finansowo - księgowym wpłynęła jedna oferta Pani Barbary Wiśniewskiej, która spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia  28 listopada 2017 roku.

 

 

 

 

                                                                                              Dyrektor

 

                                   /-/ Aleksandra Kotewicz      

 

 

Poprawiono: czwartek, 14, grudzień 2017 07:56

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.