Wyniki Konkursu

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu                  Grudziądz, dnia 27 grudnia 2017 roku

ul. Parkowa 12

86-300 Grudziądz

 

KD.1110.6.2017

 

Ogłoszenie o wyniku naboru na pracownicze stanowisko – referent

w dziale finansowo - księgowym Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu

 

Komisja konkursowa w składzie:

1. Justyna Wachowiak – Socha – Przewodniczący Komisji

2. Barbara Karaszewska - Kukawka – Członek Komisji

3. Janina Czapska – Członek Komisji

informuje, iż w wyniku przeprowadzonego  postepowania konkursowego na stanowisko pracownicze – referent w dziale  finansowo - księgowym wybrana została Pani Barbara Wiśniewska. Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu,
a w trakcie  rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą dającą gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na proponowanym stanowisku.

 

 

                                                                                             

                                                                                              Dyrektor

 

                                   /-/ Aleksandra Kotewicz      

 

 

Poprawiono: czwartek, 28, grudzień 2017 08:23

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.