Wyniki konkursu 11.04.2018

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu                  Grudziądz, dnia 11 kwietnia 2018 roku

ul. Parkowa 12

86-300 Grudziądz

 

KD.1110.2.2018

 

Ogłoszenie o wyniku naboru na pracownicze stanowisko

– kierownik zespołu – pielęgniarka koordynująca

w dziale usług pielęgnacyjno – opiekuńczych i wspomagających

Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu

 

Komisja konkursowa w składzie:

1. Aleksandra Kotewicz – Przewodniczący Komisji

2. Małgorzata Orzeszyna – Członek Komisji

3. Małgorzata Sowińska – Członek Komisji

informuje, iż w wyniku przeprowadzonego  postępowania konkursowego na stanowisko pracownicze – kierownik zespołu – pielęgniarka koordynująca przyjęta zostanie Pani Dorota Jagielska. Kandydatka na w/w stanowisko spełniła wszystkie wymagania określone
w ogłoszeniu. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą dającą gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na proponowanym stanowisku.

 

 

                                                                                              

                                                                                               Dyrektor

 

                                                                                 /-/ Aleksandra Kotewicz      

Poprawiono: czwartek, 12, kwiecień 2018 11:37

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.